00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye

Gamification Turkey Summit 2019

Gamfication Turkey 2019, Türkiye’de ger?ekle?ecek olan ü?üncü uluslararas? oyunla?t?rma zirvesidir. Gamification Turkey Summit ile Türkiye ve civar ülkelerine oyunla?t?rma pratiklerinin ve oyunla?t?rma metodolojisinin i? dünyas?nda ve di?er alanlarda nas?l kullan?ld???n?, ne fayda sa?lad??? gibi konulara de?inece?iz.

Gamification Turkey 2019’un detaylar?n? ve konu?mac?lar?n? k?sa süre i?inde sizlerle payla?aca??z.

B?LET SATIN ALIN

+350

Kat?l?mc?

17

Konu?mac?

14

Oturum

8

Sponsor

Ajanda

Per?embe, 21 Kas?m

Konu?mac?lar

Leif S?rensen

Leif S?rensen

Founder & CEO @Actee

Karen Cham

Karen Cham

Professorial Lead Connected Futures @University of Brighton

Melinda Jacobs

Melinda Jacobs

Founder & Managing Director @Subatomic

Sponsorlar

Sponsor olmak iin bize ulaabilirsiniz

Biletler

Event Ticket

125 €

Mekan Detaylar

Point Hotel Barbaros

Adres: Esentepe Yldz Posta Cad. No:29 ili / Istanbul - TURKEY

Detaylar >

Ulam

ETT Otobüs Hatlar ile Ulam METROBüS Hatlar ile Ulam METRO ile Ulam

Detaylar >

Yemek

08:00 - 09:30 kahvalt ve scak, souk iecekler. Saat 09:30 - 12:30 attrmalk ve iecekler. Saat 12:30 - 13:30 aras ak büfe yemek. 13:30 - 5:00 attrmalk ve iecek.

Detaylar >